El centre

LOCALITZACIÓ DEL CENTRE

Carretera de Valldemossa, 15, 07010 Palma, Illes Balears

Teléfon. 971756704

Subcategories

 • Descripció

  - Centre públic on s'imparteix 2n Cicle d'Educació Infantil (3,4 i 5 anys) i Educació Primària (fins a 6è).

  - Ensenyament en Català, excepte a les àrees curriculars de Castellà i Anglès.

  - Horari lectiu: 9h a 14h. - Gratuït -.

  - Serveis no gratuïts:

  - Menjador a càrrec d'una empresa privada i cuinat en el Centre  de les 14h a 15h 30'.

  - Activitats extraescolars, organitzades per l'Associació de Mares i Pares, els horabaixes de dilluns a dijous a partir de les 15h 30' (preus varis) (Divendres totes les activitats del Centre finalitzen a les 15h30' amb el menjador).

  - Servei de matinet, organitzat per l'Associació de Mares i Pares, de 7h 30' a 9h

   

   

  Nombre d'articles:
  0
 • Documents

  INFORMACIÓ GENERAL  DEL CENTRE:

  A) PUNTUALITAT a les entrades i sortides

  L'entrada al matí és a les 9:00h. Us pregam puntualitat ja que les classes comencen a les 9:00h. A les 9:10 es tancaran les barreres del centre i els nins/es que arribin més tard rebran un avís i els pares i mares no poden pujar per acompanyar-los a classe.

  La sortida al migdia és a les 14:00h. En cas de retard els alumnes s'enviaran al menjador. Els nins/es que surten a les 14:00h no poden quedar-se al pati per jugar.

  Els dies de pluja els alumnes podran pujar a classe quan s'indiqui sense necessitat de fer les files al pati.

  B) COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT DEL CENTRE

  Si voleu xerrar amb el tutor/a o qualsevol altre mestre/a del vostre fill/a podeu fer servir el full de petició de reunions de l'agenda.
  En cas que hagueu de donar una informació urgent als mestres podeu telefonar al centre durant l'horari lectiu i se li farà arribar la informació el més aviat possible.
  Hem d'intentar evitar fer xerrades els dematins en el moment de les entrades, ja que enderrerim el funcionament del centre, i cercar altres moments o eines que facilita el centre per a agilitzar la comunicació família-escola.

  Secretaria del centre: 9:10 a 10:10 del matí.
  Cap d'estudis i Direcció: dijous de 14 a 15h
  Reunions amb mestres del centre (amb cita): dijous de 14 a 15h

  C) JUSTIFICACIÓ de les absències

  En cas que el nin/a no pugui assistir a classe, podeu telefonar al centre per justificar la seva absència (971-756704) o bé mitjançant agenda/justificant mèdic en tornar a classe.

  Sempre que els infants presentin símptomes de qualque malaltia contagiosa, encara que sigui lleu, no podran assistir a classe. Si l'infant pateix alguna al·lèrgia o malaltia significativa heu d'entregar informe mèdic.

  Heu de revisar els caps dels nins/es habitualment per evitar el contagi de polls. En cas de tenir-ne , avisau al tutor/a i posau remei.

  Els mestres no poden administrar medicaments. Sempre que sigui possible, administrau-los fora de l'horari escolar. Si no és possible, heu de donar-lo a la tutor/a junt amb el full d'autorització de medicaments que tenim al centre i la recepta/informe mèdic.

  D) BERENARS I ANIVERSARIS:

  Cada dimecres és el dia de la fruita, pel berenar. Durant tota la setmana els berenars han d'esser saludables, evitant bolleria industrial, i variats, i s'han de dur dins carmanyola, prescindint del paper d'alumini, i amb botella per l'aigua, d'acord amb el projecte mediambiental del centre.
  Durant la jornada lectiva no es poden repartir invitacions d'aniversaris o festes. I per tal de cel·lebrar-ho al centre, els infants poden dur una coca senzilla (sense xocolate o cobertures especials)tallada o galletes per repartir.

  ALGUNES NORMES DE CONVIVÈNCIA:

  - Els alumnes han de dur el material necessari per tal de poder dur a terme les tasques a l'aula. A la quota anual hi ha una part que es dedica a material d'aula per a activitats conjuntes, i per tal de treballar objectius com el respecte al material comú i dels companys, aprendre a compartir, treballar en equip, ...

  -En el cas que volgueu entregar algun tipus de material necessari, berenar o altres als vostres fills/es per favor deixar-ho a la secretaria del centre i ja se'ls farà arribar. En cap cas es pot donar res als nins/es per les barreres del centre.

  -Els alumnes pujaran i baixaran les escales del centre sempre acompanyats d'un adult, per això és molt important que siguin puntuals a la fila el dematí. En cas d'arribar tard han d'esperar a que acabin de pujar la resta dels alumnes i si necessiten ajuda demanar-ho a la secretaria del centre.

  -L'entrada peatonal del centre és per la porta de la Carretera de Valldemossa, 15, hi ha una altra porta d'entrada al centre al carrer de Lluís Alemany i Pujol que es entrada preferent de vehicles, en cas de fer servir aquesta porta heu de vigilar als vostres fills/filles per evitar accidents.

  -A l'hora de les sortides, els pares no han d'entrar en el Centre. Esperaran que surtin per la porta principal els alumnes d'Educació Infantil i per la porta del pati els alumnes de primària.
  -És molt important que els pares no vagin al porxo cobert ni al pati gran fins a les 14h, ja que poden molestar les classes que s'hi fan allà, bé d'Educació Física o de qualsevol altra matèria. En el moment de les entrades tampoc hi pot haver gent al porxo per facilitar l'entrada dels alumnes al centre. Els pares heu de deixar als infants a la fila en el pati.

  -Queda totalment prohibida l'entrada de vehicles no autoritzats i animals domèstics en el recinte escolar. Pregam no bloquegeu els accessos de vehicles del recinte en l'hora de les entrades i sortides.

  -És molt important que els alumnes, especialment els que vénen sols, no venguin al Centre fins a les 9h, ja que fins aquesta hora no hi haurà cap responsable del centre per cuidar-se'n en cas de qualsevol incidència. El Centre declina tota responsabilitat en el cas que no es compleixi aquesta norma.

  -Pregam puntualitat a l'hora de portar els seus fills al centre com a l'hora de recollir-los, sobretot els més petits. Les portes es tancaran als 5 minuts d'haver començat les classes. Quan un alumne arribi tard al centre haurà de justificar-ho degudament al seu tutor o a la Direcció.

  -Quan un alumne hagi de sortir del centre en horari lectiu, de menjador o d'activitats extraescolars, haurà de portar una justificació signada pels pares o tutors. Aquests es faran responsables i s'encarregaran de recollir-los.

  -En cas d'accident o d'urgència es cridarà sempre en primera instància als pares, ja que els nins se sentem més conhortats amb la seva presència. És imprescindible que a la fitxa d'assegurança escolar i a l'agenda ens faceu saber els telèfons d'emergència.


  - MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
      Les barreres metàl·liques del recinte quedaran tancades el temps de menjador i de les activitats extraescolars.    Per accedir al recinte s'haurà de tocar el porter automàtic, per la qual cosa serà imprescindible que es respectin els horaris d'entrada i sortida del menjador i les activitats extraescolars.

  - Aquest centre escolar és un ESPAI SENSE FUMS, d'acord amb la normativa vigent al respecte, per tant, no es pot fumar en tot el recinte escolar.

   

   ALTRES INFORMACIONS I PROTOCOLS DEL CENTRE

  -POLÍTIQUES DEL CENTRE

  -MISSIÓ DEL CENTRE

  -DOCUMENT INFORMATIU D'EDUCACIÓ INFANTIL

  -PROTOCOL DE VALORACIONS EXTERNES AL CENTRE( per entregar a secretaria)

  -AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DELS ALUMNES ( per entregar a secretaria)

  -AUTORITZACIÓ PER VIATGE (per entregar a secretaria)

   

   

   

  Nombre d'articles:
  0
Estàs aquí:Home El centre