Activitats del centre

SORTIDES ESCOLARS
Les sortides didàctiques formen part de les activitats complementàries del centre i, segons la normativa vigent,tenen caràcter obligatori per a tot l'alumnat (ROC, decret 119/2002, BOIB 120) . Aquestes són aprovades pel Consell Escolar.
Les sortides escolars s'han d'abonar i signar dins els dies establerts, en cas contrari no podrà assistir a la sortida.
Les visites escolars formen part de la programació de les activitats didàctiques d'aquest centre i, com a tals, ajuden a desenvolupar els continguts de les assignatures.
Els alumnes que tenguin faltes de conducta o no respectin les normes de convivència podran ser privats de participar en aquests tipus d'activitats.

Benvolgudes famílies, també podeu veure el vídeo que ens ha fet en Lluis Pinya, cap de monitors del menjador del centre, per tal que poguem tenir un record i veure el bon ambient que es va tenir, malgrat haver-ho de realitzar el dimecres 1 de febrer, en lloc del 27 de gener com teniem previst. A pesar d'aquest canvi volem agraÏr la participació de totes les famílies que vàreu fer el possible per venir tant a gaudir de la festa com a preparar-la i organitzar-la.
Així també volem agraïr des d'aquí la participació de la batucada i la colla de dimonis de Kinfumfa, que també varem fer tot el possible per mantenir la seva participació a la torrada com s'havia acordat inicialment.
Moltes gràcies a tots i esperam poder organitzar noves festes com aquesta altres anys.
 

link per al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1ioLkOVUwd4

Si ho desitjau podeu sol·licitar al nostre centre ( Secretaria de dilluns a divendres de 9 a 10 i 13'30 a 14'30 )  un codi d'usuari per poder accedir a l'aplicació GestIB.
Una vegada disposeu d'usuari podreu realitzar, entre d'altres, les següents accions:
        - Comunicar-se amb el professorat.
        - Consultar els horaris.
        - Visualitzar les circulars enviades pel centre.
        - Sol·licitar la justificació de faltes d'assistència.
        - Consutar les qualificacions i dades acadèmiques.

Per accedir a l'aplicació podeu fer-ho a través de la següent adreça https://www3.caib.es/xestib/

Resultat d'imatges de carnestoltes 2017

 

Al CEIP de Pràctiques la festa de Carnestoltes la celebram de dues maneres diferents:

a) Un dia, durant els dies de Carnestoltes, es celebra al centre durant l'horabaixa (després de les activitats extra-escolars) una festa amb tota la Comunitat Educativa (amb alumnes, mares, pares i mestres del centre). La preparació de la festa la duu a terme l'AMIPA Annexa Magisteri. Concretament enguany es farà el dia 23 de febrer. En aquesta festa cada un pot venir disfressat del que li agradi més, amb grups d'amics, a nivell familiar, individualment, ... En els darrers anys hi ha grups-classe que s'organitzen per tal de fer colles i participar en el concurs i desfilada que es prepara, amb temàtica lliure o bé relacionat amb el centre d'interès de l'escola (enguany EL TEATRE).

b) Els dies anteriors a aquesta festa, a nivell d'escola, ens visita el REI CARNESTOLTES, i ens demana que durant aquests dies duguem una cosa divertida. Cada dia concretament ens diu el que hem de dur. 

Als alumnes d'educació infantil els donarem una circular explicant aquest funcionament i informant de quines seran les coses que han de dur cada dia per tal que es puguin organitzar.

Els alumnes de primària ho sabran el dia abans per la informació que els donarà el Rei Carnestoltes i es penjarà al hall del centre perquè tots ho puguin veure.

Esperam poder gaudir d'aquesta setmana de festa amb tots vosaltres. Vos esperam el dia 23 de febrer a partir de les 17:30h.