Principal

 
Vos informam que les reunions de mares i pares generals de principi de curs per cada grup classe seran aquests dies:

CALENDARI REUNIONS DE MARES I PARES

 

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS: 9 de setembre 2019

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS: 17 de setembre 2019

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS: 19 de setembre 2019

PRIMER DE PRIMÀRIA: 12 de setembre 2019

SEGON DE PRIMÀRIA: 18 de setembre 2019

TERCER DE PRIMÀRIA: 25 de setembre 2019

QUART DE PRIMÀRIA: 16 de setembre 2019

CINQUÈ DE PRIMÀRIA: 24 de setembre 2019

SISÈ DE PRIMÀRIA: 26 de setembre 2019

 
Els llistats dels grups de 3 anys, 1r de primària i 5è de primària (que tenen mescla de grups o són nous al centre) es penjaran al suro de l'entrada del centre el dilluns 9 de setembre devers les 12 del matí, per si voleu consultar-les abans d'iniciar el curs.
 
 

 

 
Benvolgudes famílies:
 
Com ja vos vàrem informar per circular mitjançant el GESTIB en el mes d'agost, ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2019/2020. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html El termini per poder presentar les sol·licituds a la secretaria del centre seran del dia 2 de setembre fins al dia 26 de setembre de 2019 de 9:30 a 10:30h (horari de la secretaria del centre). Ens recordem que heu de tenir en compte que s'ha de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda. Així també vos demanam que reviseu els umbrals de la renta familiar i els umbrals indicatius de patrimoni familiar que trobareu a la RESOLUCIÓ per complir requisits.
Gràcies  
 
 

 

 
Vos recordam que el dimecres 11 de setembre comença el nou curs escolar 2019-20 a les 9 del matí. Els alumnes d'infantil a partir de 4 anys i tota primària faran les files al pati del centre per pujar amb el/la seu/seva mestre/a tutor/a a la seva aula.
Els serveis de matinet i menjador també comencen aquest dia. 
El serveis d'activitats extra-escolars comença en el mes d'octubre. Durant aquest inici del curs vos farem arribar el fulletó amb tota la informació per a les famílies que estigueu interessades i es determinarà el període d'inscripció.
 

est ceip

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r-2n

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r-4t

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 5è-6è

 

AQUI PODREU VEURE EL PROFESSORAT DEL CENTRE DEL CURS 2018-19