Vos feim arribar informació sobre diferents activitats d'estiu que es proposen des de la UIB
per alumnes de primària i secundària
Esperem que siguin del vostre interès.

Gràcies
Ampli ventall d'activitats adreçades a
estudiants de primària i secundària:
campus temàtics, campament i tallers.
 
Programa d'Orientació i Transició a la Universitat
(PORT-UIB)
Vicerectorat d'Estudiants
Universitat de les Illes Balears
Tel.: 971 17 24 36